عکاس خونه خرم آباد
برف زمستان خرم آباد

ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ - شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦

پارک معلم - خرم آباد

چند تصویر از اسپی کو ( سپید کوه ) خرم آباد

چند تصویر از پارک معلم و کوه کمره سئ ( کمر سیاه ) - خرم آباد

چند تصویر از خیابان شرقی شهداء - خرم آباد

در مرکز تصویر نمای شمالی پل دارایی زاده و در انتهای تصویر کوه سنگ سیلا قابل رویت است

تصویر رخ شمالی کوه سنگ سیلا در انتهای تصویر کوه مدبه قابل رویت است

تصویری از نمای جنوب غربی کوه سنگ سیلا - خرم آباد

احـد رستگار فرد
Balatarin

feed


تبليغات X