عکاس خونه خرم آباد
پاییز پارک شهر خرم آباد

ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ - شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦

در سمت چپ تصاویر فوق ساحلی شرقی گلاله خورموه (رودخانه خرم آباد) مابین پل شهدای امروزی (پیل ول.. قدیم ) و  پیل گپ کمی بالاتر از مصب گلال کرگنه و  پل سمنتی قابل مشاهد است . در سمت راست این عکس ها بخشی از خیایان ساحلی منتهی به پارک شهنوازی و در انتهای سمت چپ تصاویر کوه سنگ سیلا و تقریبا در مرکز عکس ها ساختمان جدیدی که به جای ساختمان اورژانس قدیم خرم آباد در حال ساخت است را می توان دید .

در سمت چپ این عکس ساحلی غربی گلاله خورموه (رودخانه خرم آباد) ما بین پل شهدای امروزی (پیل ول.. قدیم ) و  پیل گپ روبروی مصب گلال کرگنه و  پل سمنتی  قابل مشاهده است . همچنین کوه کمره سئ خرم آباد را می توان در بخش میانی و سمت راست دید .

پاییز بخش جنوبی نخستین پارک (به معنای امروزی) شهر خرم آباد که در زمان شهرداری آقای شهنوازی در ضلع شمال غربی پیل گپ ساخته شد .

احـد رستگار فرد
Balatarin

feed


تبليغات X