عکاس خونه خرم آباد
عکسهای قرقرو از خرم آباد

ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ - شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦

خرم آباد - خیابان منتهی به مئون گپ از روی تپه قلعه فلک و الافلاک

خرم آباد - زن روستایی و قوت غالب اش که همان نان گندم است !

خرم آباد - مردی در لباس محلی لرها

احـد رستگار فرد
Balatarin

feed


تبليغات X