عکاس خونه خرم آباد
گردآو بردينه خورموه ( گرداب سنگی خرم آباد )

ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ - یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦

 ابتدای (شرق گردآو بردینه) خیابان سوم اسفند منتهی به بازار - خرم آباد لرستان

نمای شمال شرقی گردآو بردینه - خرم آباد لرستان

بخشی از طاق فرو ریخته کانال مسیر گذر آب گردآو بردینه - خرم آباد لرستان

نمای شمالی جوی آب تنها دریچه مسدود نشده گردآو بردینه - خرم آباد لرستان

نمای جنوبی جوی آب تنها دریچه مسدود نشده گردآو بردینه - خرم آباد لرستان

نمای شرقی تنها دریچه مسدود نشده ( دریچه شرقی  ) گردآو بردینه که آب خروجی آن با گردشی ۹۰ درجه ای جوی درفاصله ی حدودا دو متری محل دریچه به سمت شمال منحرف شده 
خرم آباد لرستان

احـد رستگار فرد
Balatarin

feed


تبليغات X